Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

Budżet partycypacyjny w Warszawie na rok 2016

ZAKOŃCZONY


Jesteś na stronie II edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie (PRZEJŚCIE DO AKTUALNEJ EDYCJI).

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. W tej edycji mamy do rozdysponowania ponad 51 mln zł.

Głosowanie na projekty trwało od 16 do 26 czerwca 2015 r.

Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetów dzielnic i zrealizowane w 2016 roku.

Środki finansowe potrzebne na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w głosowaniu będą pochodziły z budżetów dzielnicowych. Nie są to więc dodatkowe środki, to część budżetu dzielnicy przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

Więcej o budżecie partycypacyjnym w Warszawie przeczytasz na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

PRZEJŚCIE DO AKTUALNEJ EDYCJI