Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.XII.I.P/22/15.ELE - Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach Ursynowa

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
*** ***
projektodawca
Projekt składa się z dwóch uzupełniających się elementów:
1) Poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez uniemożliwienie samochodom wyprzedzania przed przejściami dla pieszych oraz poszerzenie/utworzenie azyli dla pieszych (tam gdzie to możliwe);
2) Wyznaczenia pasów rowerowych na jezdni.
Projekt dotyczy ulic: Bartoka, , Herbsta, Jastrzębowskiego , Cynamonowej, Dereniowej.

Oddane głosy

2891

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Koszty projektu po weryfikacji

756 000,00 zł

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Projekt dotyczy ulic: Bartoka, , Herbsta, Jastrzębowskiego, Cynamonowej, Dereniowej,

Istotne informacje o lokalizacji

drogi publiczne gminne

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy dróg publicznych gminnych - jest ogólnodostępny.

Pełny opis projektu

1) Wiele przejść dla pieszych znajdujących się przy ulicach, których dotyczy wniosek nie jest bezpieczna. Przyczyną jest możliwość wyprzedzania samochodów bezpośrednio przed przejściami dla pieszych (dwa pasy ruchu w jednym kierunku lub bardzo szeroki jeden pas). Bardzo często zdarza się tak, że jeden samochód zatrzymuje się, by przepuścić pieszego, a drugi tego nie robi. Dochodzi wtedy do bardzo groźnych sytuacji, niekiedy tragicznych w skutkach.

Projekt przewiduje zmniejszenie liczby pasów ruchu z dwóch do jednego (lub zwężenie bardzo szerokiego pasa w przypadku ul. Cynamonowej) oraz utworzenie/poszerzenie azyli dla pieszych na przejściach (azyle piesze to przestrzeń na środku jezdni, w której może bezpiecznie zatrzymać się pieszy i przejść przez ulicę „na raty”).

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo pieszych. Jednocześnie nie pogorszą się warunki ruchu samochodowego, gdyż jest on na tych ulicach na tyle mały, że do jego obsługi wystarczy po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. (w przypadku ul. Bartoka i Dereniowej potwierdziły to pomiary ruchu wykonane na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursynów). Zaoszczędzoną przestrzeń będzie można wykorzystać na pasy rowerowe, a na niektórych odcinkach również na parkowanie pojazdów.

Zmiany nie dotyczą przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

2) Na Ursynowie, gdzie coraz więcej osób jeździ rowerem, brakuje odpowiedniej infrastruktury rowerowej. Projekt oprócz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych uwzględnia wyznaczenie obustronnych, jednokierunkowych pasów rowerowych na ulicach, których dotyczy wniosek.
Pas rowerowy to wydzielony w jezdni pas ruchu przeznaczony wyłącznie dla ruchu rowerowego.

Obustronne, jednokierunkowe pasy dla rowerów, wyznaczane są przy obu krawędziach jezdni w kierunkach zgodnych z ruchem pojazdów. Oddzielenie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego uzyskuje się poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych, namalowanie odpowiednich linii i znaków na jezdni oraz ewentualnie dzięki zastosowaniu separatorów.

Projekt przewiduje również dodatkowe zmiany w organizacji ruchu na ul. Cynamonowej: m. in. utworzenie przejścia dla pieszych, uniemożliwienie parkowania w miejscach ograniczających widoczność (szczegóły w załączniku).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych:
- Uniemożliwienie wyprzedzania samochodów przed przejściami dla pieszych oraz poszerzenie azyli pieszych wydatnie poprawi bezpieczeństwo na tych przejściach.
- Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż stawianie sygnalizacji świetlnej przy każdym przejściu dla pieszych
Pasy rowerowe:
- Pasy rowerowe to rozwiązanie bardzo rozpowszechnione w krajach, w których rower jest popularnym środkiem transportu, a zarazem charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
-Wyznaczenie pasów rowerowych jest 5-10 razy tańsze niż budowa wydzielonej drogi rowerowej;
- W wielu wskazanych miejscach nie ma miejsca na budowę wydzielonej drogi rowerowej lub jej budowa wymagałaby zwężania chodników lub ograniczania terenów zielonych;

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt opracowania projektu nowej organizacji ruchu oraz jej wdrożenia dla poszczególnych ulic:
Bartoka: 0,6 km Dereniowa: 1,3 km
Herbsta: 0,8 km
Jastrzębowskiego: 0,9 km
Cynamonowa: 1,4 km

Całkowity koszt projektu: 756 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.