Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.IX.I.P/643/15.ELE - Królewska i Grzybowska przyjazna dla wszystkich

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar m.pienkos
projektodawca
Projekt zakłada przemianę ul. Królewskiej i Grzybowskiej, między Marszałkowską i al. Jana Pawła II. Na całej ulicy pojawią się nowe drzewa i zieleń, ławki i stojaki rowerowe, wyremontowane zostaną chodniki, powstanie też pas dla autobusów i rowerów.

Oddane głosy

1993

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszty projektu po weryfikacji

280 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Królewska i Grzybowska (odc. od Marszałkowskiej do al. Jana Pawła II)

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Królewska i Grzybowska (odc. od Marszałkowskiej do al. Jana Pawła II)

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ulice Królewska i Grzybowska są drogami publicznymi dostępnymi dla wszystkich mieszkańców.

Pełny opis projektu

Na Królewskiej i Grzybowskiej powstało w ostatnich latach wiele nowych biurowców, hoteli i budynków mieszkalnych. Obie ulice są jednak zaniedbane i nieprzyjazne. W ramach projektu zostaną uporządkowane.
1. Ulice staną się bardziej zielone. Wzdłuż całej ulicy dosadzone zostaną nowe drzewa (dziś po wielu drzewach zostały tylko puste miejsca), zaś trawniki zostaną odtworzone i uzupełnione o krzewy. Jako drzewa sugeruje się miłorząb, krzewy - róże.
2. Chodniki z krzywego asfaltu i kostki zostaną wyremontowane – nawierzchnia będzie nawiązywać do istniejącej przy nowych budynkach. Do pilnego remontu nadaje się ok. 200 m chodnika. Nową elegancką nawierzchnię zyska też przystanek autobusowy PLAC GRZYBOWSKI.
3. Na jezdni w kierunku centrum jeden pas będzie służyć autobusom i rowerom, tak jak było podczas budowy metra i tak jak jest obecnie na dalszym odcinku ul. Królewskiej. Dzięki temu autobusy nie będą musiały stać w korku a rowerzyści przestaną jeździć wśród pieszych po chodnikach.
4. Z szerokiej jezdni w kierunku Woli (ok. 5 m szerokości) wydzielony będzie pas dla rowerów, poprawiający bezpieczeństwo i komfort jazdy. Pasy rowerowe połączą się z planowanymi na 2015 r. drogami rowerowymi na ul. Marszałkowskiej i al. Jana Pawła II.
5. Parkowanie na ul. Królewskiej (w rejonie biurowca Saski Crescent) zostanie przeniesione na jezdnię (dziś samochody parkują na chodniku niszcząc drzewa). Liczba miejsc pozostanie bez zmian. Zamiast parkowania, pojawią się nowe drzewa i zieleń.
6. Na całej długości ulic należy dostawić ławki i stojaki dla rowerów, ewentualnie również donice z kwiatami. Do usunięcia lub wymiany nadają się biało-czerwone słupki.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nowa zabudowa przywróciła ulicom Grzybowskiej i Królewskiej wielkomiejski charakter. Brakuje w nim jednak zieleni, dzięki której ulice te staną się przyjemniejsze. Drzewa ograniczają też hałas i zanieczyszczenie powietrza.
Po otwarciu ul. Świętokrzyskiej i Prostej ruch na Grzybowskiej nie jest duży, zaś przepustowość i tak ograniczają światła. Dlatego jeden pas w stronę centrum może być buspasem, tak jak podczas budowy metra. Na buspasie należy dopuścić ruch rowerowy, dzięki czemu jazda będzie bezpieczniejsza.
Dzięki realizacji projektu ulice staną się przyjemniejsze dla osób tu mieszkających i pracujących, podróżujących tędy autobusem, rowerem lub pieszo.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- projekt: 10 000 zł
- oznakowanie poziome 25 000 zł
- oznakowanie pionowe 5 000 zł
- słupki 5 000 zł
- likwidacja istniejącego oznakowania poziomego 10 000 zł
- uporządkowanie zieleni (trawniki, krzewy, zieleń w pasie dzielącym jezdnie): 50 000 zł
- remont chodników: 150 000 zł
- montaż ławek, stojaków rowerowych, barierek itd.: 25 000 zł
RAZEM: 280 000 zł

Całkowity koszt projektu: 280 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.