Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.V.I.P/112/15.ELE - Ochota na rower

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
Projekt zakłada wyznaczenie pasa dla rowerów na ulicy Raszyńskiej od Filtrowej do Wawelskiej oraz dopuszczenie ruchu w obu kierunkach dla rowerów na małych, lokalnych ulicach Starej Ochoty.

Oddane głosy

746

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszty projektu po weryfikacji

166 000,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Stara Ochota


Lokalizacja projektu

Ulice: Raszyńska, Nowogrodzka, Dantyszka, Filtrowa, Sędziowska, Langiewicza, Solariego, Rudawska, Orzechowska, Łęczycka, bł. Ładysława z Goleniowa, Górnickiego, Kromera, Zimorowicza, Reja, Węgierska, Joteyki, Kaliska, Andrzejowska, Radomska, Częstochowska, Lelechowska, Rokossowska, Siewierska, Oczki.

Istotne informacje o lokalizacji

brak

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Rozwiązania zawarte w projekcie będą ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników ruchu.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada:
a) Wyznaczenie pasa rowerowego na ulicy Raszyńskiej po stronie zachodniej (odc. od Filtrowej do Wawelskiej). W ten sposób zostanie połączona w spójną całość planowana droga dla rowerów na ulicy Żwirki i Wigury oraz pas rowerowy na ulicy Raszyńskiej. Po wprowadzeniu projektu Raszyńska powinna mieć przekrój: pas 3,5 m - pas 3 m - pas dla rowerów 1,5 m. Projekt zakłada zachowanie istniejących miejsc parkingowych.
b) Dodatkowe przejścia dla pieszych na ulicy Raszyńskiej przy skrzyżowaniach z ulicami Reja (po stronie południowej) i Dantyszka (po stronie północnej), analogiczne do istniejących na ulicy Krzyckiego.
c) Dopuszczenie ruchu dla rowerów w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych (lub fragmentach ulic, które są jednokierunkowe) dla samochodów: Nowogrodzka, Dantyszka, Filtrowa, Sędziowska, Langiewicza, Solariego, Rudawska, Orzechowska, Łęczycka, bł. Ładysława z Goleniowa, Górnickiego, Kromera, Zimorowicza, Reja, Węgierska, Joteyki, Kaliska, Andrzejowska, Radomska, Częstochowska, Lelechowska, Rokossowska, Siewierska, Oczki.
Uwaga: Projekt w części dotyczącej dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (bez wyznaczania kontrapasa) wymaga zmiany „Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych”. Planowany termin zmian: III kw. 2015.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Raszyńska jest obecnie nieprzystosowana do ruchu rowerzystów. Brak wydzielonej infrastruktury sprawia, że jazda ulicą w tym miejscu jest bardzo niekomfortowa. Celem projektu jest połączenie infrastruktury rowerowej w tym miejscu w spójną całość.
Wprowadzenie ruchu w dwukierunkowego dla rowerzystów na ulicach jednokierunkowych pozwoli na wygodne omijanie rowerem większych ulic.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wyznaczenia pasa rowerowego i przejść dla pieszych wraz z projektem: 40 000 zł
Koszt dopuszczenia ruchu rowerowego „pod prąd” wraz z projektem: 126 000 zł
Łączny koszt: 166 000 zł

Całkowity koszt projektu: 166 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.