Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.XII.I.P/364/15.ELE - Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
*** ***
projektodawca
Projekt składa się z dwóch uzupełniających się elementów:
1) Poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez uniemożliwienie samochodom wyprzedzania przed przejściami dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej oraz poszerzenie azyli dla pieszych
2) Wyznaczenia pasów rowerowych na jezdni.
Projekt dotyczy ulicy Stryjeńskich

Oddane głosy

1394

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Koszty projektu po weryfikacji

109 000,00 zł

Dzielnica

Ursynów


Charakter projektu

Lokalny, Ursynów Wysoki Południowy


Lokalizacja projektu

Wyznaczenie pasów rowerowych na ulicy Stryjeńskich na odc. od ulicy Płaskowickiej - do ul. Przy Bażantarni.

Istotne informacje o lokalizacji

droga publiczna

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

projekt dotyczy drogi publicznej - jest ogólnodostępny

Pełny opis projektu

1) Zakres projektu będzie obejmował wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Stryjeńskich na odc. od ul. Płaskowickiej - do ul. Przy Bażantarni.
2) W zwiiązku z natężeniami ruchu na skrzyżowamiiu ul. Stryjeńskich z ul. Przy Bażantarni utrzymane zostaną po dwa pasy ruchu zgodnie z bieżacymi relacjami. W przyszłości planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej na powyższym skrzyżowaniu.
3) Jadąc w kierunku południowym, pas rowerowy zostanie zakończony przed ul. Przy Bażantarni natomiast dalszy ruch odbywał się będzie na zasadach ogólnych.
4) Jadąc w kierunkui południowym, ze względu na zawężenie jezdni na wysokości ul. Kazury, pas rowerowy zostanie zakończony ok. 200 m przed ul. Płaskowicką, natomiast dalszy ruch odbywał się będzie na zasadach ogólnych.
5) Przewiduje się wyznaczenie miejsc postojowych w miejscach w których będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami.
6) Brak ingerencji w istniejącą sygnalizację świetlną zostanie zachowany dzięki zakończeniu pasa rowerowego przed sygnalizatorem oraz jego kontynuacją za sygnalizatorem. Przejazd przez obszar z sygnalizacją świetlną będzie odbywał się na zasadach ogólnych.
7) Zaproponowana kwota przewidziana na realizację projektu zostaje w całości zaakceptowana.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych:
- Uniemożliwienie wyprzedzania samochodów przed przejściami dla pieszych oraz poszerzenie azyli pieszych wydatnie poprawi bezpieczeństwo na tych przejściach.
- Jest to rozwiązanie znacznie tańsze niż stawianie sygnalizacji świetlnej przy każdym przejściu dla pieszych

Pasy rowerowe:
- Pasy rowerowe to rozwiązanie bardzo rozpowszechnione w krajach, w których rower jest popularnym środkiem transportu, a zarazem charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
-Wyznaczenie pasów rowerowych jest 5-10 razy tańsze niż budowa wydzielonej drogi rowerowej;

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt opracowania projektu nowej organizacji ruchu oraz jej wdrożenia na ulicy Stryjeńskich: 109 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 109 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE
Komentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.