Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.IV.I.P/1583/15.ELE - Posadzenie 2 drzew przy ul. św. A. Boboli oraz wyrównanie terenu wokół drzewa lub usunięcie suchego, chorego, niebezpiecznego drzewa.

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar Krzysztof1234
projektodawca
Projekt zakłada posadzenie 2 drzew przy ul. św. A. Boboli oraz wyrównanie terenu wokół drzewa lub usunięcie suchego, chorego, niebezpiecznego drzewa.

Oddane głosy

471

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Koszty projektu po weryfikacji

13 100,00 zł

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny, rejon B


Lokalizacja projektu

Żaryna, Rakowiecka, Boboli

Istotne informacje o lokalizacji

Skrzyżowanie Żaryna i Boboli

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępne.

Pełny opis projektu

Projekt zakłada nasadzenie 2 drzew przy ulicy św. A Boboli w okolicy skrzyżowania z Rakowiecką. Drugim założeniem projektu jest usunięcie usychającego drzewa, zajmującego całą szerokość chodnika w w/w miejscu oraz wyrównanie chodnika lub w przypadku braku zgody Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów na wycinkę, podniesienie chodnika i wyrównanie misy drzewa.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Do nowych nasadzeń nikogo, komu leży na sercu troska o zdrowie swoje i rodziny, nie trzeba przekonywać.
Wycinka jednego drzewa jest z kliku powodów uzasadniona: gołym okiem widać, że drzewo to choruje i usycha. Utrudnia ruch setek pieszych, którzy z tramwaju idą do biurowców przy ul. Żaryna - piesi nie mając miejsca na chodniku zmuszeni są do przechodzenia po ruchliwej drodze rowerowej.W końcu koszt projektu przewidującego ocalenie tego drzewa i uwzględniającego potrzeby pieszych i rowerzystów to przynajmniej 100 000 zł, czyli znacznie więcej niż koszt wycinki i nasadzenia 2 nowych drzew.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Usunięcie drzewa oraz odtworzenie chodnika lub podniesienie chodnika do wysokości krawężnika i wyrównanie misy - 11 000,00 zł
Nasadzenie 2 drzew wraz z pielęgnacją - 2100,00 zł
Razem koszt - 13 100,00 zł

Całkowity koszt projektu: 13 100,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 złKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.