Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.IX.I.P/1183/15.ELE - ZIELONY MDM - sezonowy targ dla Warszawy

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
Warszawa potrzebuje targu w Śródmieściu! Zwykłego, sezonowego i użytecznego: z warzywami i owocami. Targu, na którym zwykli lokalni producenci mogą sprzedawać swoje towary. Targu, na którym można zrobić zakupy na obiad i nie zbankrutować. "Zielony MDM" pozwoli sfinansować zakup wyposażenia oraz utrzymanie jednodniowego miejskiego targu spożywczego na pl. Konstytucji.

Oddane głosy

2071

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • handel miejski

Koszty projektu po weryfikacji

160 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

pl. Konstytucji

Istotne informacje o lokalizacji

Obszar realizacji projektu do sprecyzowania na etapie realizacji - pod uwagę powinien być brany obszar MDM - pl. Konstytucji oraz fragment ul. Marszałkowskiej do pl. Zbawiciela. W ramach weryfikacji sczegółowej wniosku wnioskodawcy zaproponowano teren na poziomie Pl. Konstytucji 4

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • inna: handel miejski

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny targ czynny będzie dwa dni w tygodniu w różnych ramach czasowych umożliwiając robienie zakupów wszystkim zainteresowanym grupom mieszkańców. Proponowane dni targowe: wtorek od godz. 13:00 do 20:00 oraz sobota od 7:30 do 15:00. Lokalizacja targu na pl. Konstytucji, stanowiącym ważny węzeł przesiadkowy (tramwaje, autobusy, metro) i jeden z większych placów Śródmieścia gwarantuje pełną dostępność efektów realizacji projektu dla ogółu mieszkańców. Warunki uczestnictwa dla sprzedawców uregulowane zostaną przez Zarząd dzielnicy odpowiednim regulaminem opartym na obowiązujących już przepisach lokalnych. Pierwszeństwo powinni mieć lokalni producenci rolni, choć nie wyklucza się uczestnictwa w targu sprzedawców-pośredników (np. z cytrynami, bananami itd.).

Pełny opis projektu

Tchnijmy życie na pl. Konstytucji!

Projekt "Zielony MDM" zakłada ustanowienie nowego sezonowego, jednodniowego targowiska spożywczego w Śródmieściu, czynnego 2 razy w tygodniu (np. we wtorek od popołudnia do wieczora i w piątek od rana do popołudnia). Targowisko zostanie zlokalizowane na pl. Konstytucji (na poziomie nr 4)
Targowisko zajmować powinno min. 600 m kw. powierzchni i obejmować min. 30 stoisk. Targ czynny będzie od 1.04 do 31.10.2016 roku dwa dni w tygodniu (60 dni targowych). W oba dni targowe zakłada się sprzedaż świeżych, nieprzetworzonych artykułów rolno-spożywczych (w tym leśnych) pochodzących od wytwórców. Świeże ryby dostępne powinny być co najmniej jeden raz w tygodniu. Przetworzone owoce i warzywa, produkty mleczne (w tym sery), pieczywo czy produkty pszczele powinny być dopuszczone do sprzedaży w razie wolnych miejsc targowych.
***
Na realizację projektu składać się będzie organizacja targu na Pl. Konstytucji w zakresie:. zapewnienia terenu pod targowisko, opracowanie planu targowiska, opracowanie regulaminu targowiska, akcję informacyjną (strona www., fb) dot. tego przedsięwzięcia, zapewnienie firmy sprzątające.
***

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Śródmieścia oraz innych dzielnic dokonywania zakupów dobrej jakości i blisko ich miejsca zamieszkania. Od lat w centralnym i południowym Śródmieściu obserwuje się pogarszanie się dostępu do drobnego handlu spożywczego. Szczególnie trudno o dostęp do dobrej jakości warzyw, owoców oraz ryb (praktyczny brak sklepów rybnych). Targ wypełni tę lukę oferując świeże produkty rolne, rybne i leśne po niewygórowanych cenach. Umiejscowienie targowiska na pl. Konstytucji uzasadnione jest doskonałą lokalizacją w sercu dzielnicy i jego rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną. Podobne jednodniowe targi organizuje się w wielu miastach Europy: w Londynie, Wiedniu, Helsinkach, Rzymie czy Barcelonie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Całkowity koszt realizacji wynosi 160 000 zł. i obejmuje: plan zajecia terenu, plan organizacji ruchu, zajęcie pasa drogi, ustawienie znaków, plan sytuacyjny, opracowanie regulaminu i ekspozycja (np. na tablicy), sprzątanie, służby porzadkowe, informacja i zarzadzanie promocją.

Całkowity koszt projektu: 160 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania czystości - 85.000
Ochrona - 9.000Całkowity koszt eksploatacji: 94 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.