Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.I.I.P/275/15.ELE - Ścieżka rowerowa i chodnik - Powstańców Śl. (2) - Bemowo 5 / Millera, pętla Nowe Bemowo-Żołnierzy Wyklętych

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
Ścieżka rowerowa 300m wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, wzdłuż bloków przy ul. Millera wraz z budową chodnika – odcinek od skrzyżowania z Wrocławską do pętli Nowe Bemowo.


Oddane głosy

2232

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport

Koszty projektu po weryfikacji

315 800,00 zł

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Wzdłuż ul. Powstańców Śląskich,od skrzyżowania z Wrocławską do pętli Nowe Bemowo.

Istotne informacje o lokalizacji

Byłby to brakujący łącznik ścieżki wzdłuż Powstańców Śląskich.

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren dostępny dla wszystkich

Pełny opis projektu

Budowa ścieżki rowerowej asfaltowej 300m wzdłuż ul. Powstańców Śląskich wraz z budową chodnika z płyt betonowych – odcinek od skrzyżowania z Wrocławską (bez przejazdu rowerowego przez ul. Wrocławską) do pętli Nowe Bemowo. Ścieżka będzie biec przy trawie, wzdłuż chodnika.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na Bemowie brakuje ścieżek rowerowych do rekreacji oraz umożliwiających dojazd do pracy / szkoły.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Budowa drogi dla rowerów (asfalt, szer. 2,5 m): 150 000 zł
Budowa chodnika (płyty 50x50 cm, szer. 2,5 m): 150 000 zł
Oznakowanie pionowe i poziome: 5 000 zł
1 kosz na śmieci: 800 zł
Projekt budowlany: 10 000 zł
Razem: 315 800 zł

Całkowity koszt projektu: 315 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.