Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.XVII.I.P/357/15.ELE - UPORZĄDKOWANIE TERENU UL. PŁOCKA 30 (PRZED SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 63)

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar MłynówCK
projektodawca
UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 63

Oddane głosy

620

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszty projektu po weryfikacji

5 800,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Młynów


Lokalizacja projektu

ul. Płocka 30

Istotne informacje o lokalizacji

Działka: 4/2 obr. 6.03.15 stan własności M.ST.W-WA

Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

OGÓLNODOSTĘPNY

Pełny opis projektu

UPORZĄDKOWANIE TERENU PRZED SZKOŁĄ POLEGAC BĘDZIE NA PODNIESIENIU WALORÓW ESTETYCZNYCH POPRZEZ:
1) USUNIĘCIE ZDEWASTOWANEGO STAREGO METALOWEGO PŁOTKA
2) USUNIĘCIA RESZTEK STAREGO ŻYWOPŁOTU
3) NASADZENIU NOWEGO ŻYWOPŁOTU PO OBU STRONACH - OD CHODNIKA GŁÓWNEGO DO FURTKI SZKOŁY - irga błyszcząca o max. wysokości 50-60 cm

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu podniesie walory estetyczne okolicy szkoły podstawowej Nr 63

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Usunięcie starego płotka i resztek starego żywopłotu – 3 000 zł
Nasadzenia ~20 m żywopłotu irga błyszcząca – 2 000 zł
Wykonanie 24 mb żywopłotu na szerokości rabaty 2,1 m. Założenie 50,2 m2 , pielęgnacja - 800 zł
______________________________________________
Razem - 5 800 zł

Całkowity koszt projektu: 5 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

pielęgnacja - 800 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki

ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.