Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.IV.I.P/1662/15.ELE - 10 drzew dla ulicy Chełmskiej

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
Zasadźmy 10 nowych drzew na ulicy Chełmskiej! Miejsca już są - po dawnych drzewach. Projekt zakłada zasadzenie 10 drzew na ul. Chełmskiej w 10 punktach wzdłuż chodnika - w miejsce drzew, które kiedyś tam rosły, ale pozostały po nich tylko błotniste kwadraty ziemi.

Oddane głosy

644

Kategoria projektu

  • zieleń miejska

Koszty projektu po weryfikacji

12 000,00 zł

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny, rejon F


Lokalizacja projektu

Ulica Chełmska.

Istotne informacje o lokalizacji

Drzewa będą zasadzone w miejscach do tego przeznaczonych, na terenie zarządzanym przez miasto, tj. w linii chodnika przy ul. Chełmskiej.

Klasyfikacja projektu

  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Drzewa będą znajdowały się na ogólnodostępnej ulicy; będą służyły wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Warszawy, również ptakom i owadom.

Pełny opis projektu

Zasadźmy 10 nowych drzew na ulicy Chełmskiej! Miejsca już są - po dawnych drzewach. Wybór gatunków będzie zależał od wskazań ekspertek z Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów i wskazań mieszkańców (zachęcam do załączania sugestii w komentarzach!). Ostateczna decyzja należy do wnioskodawczyni. Ważnym wskazaniem jest odporność gatunku na sól i zanieczyszczenia oraz przyjazność dla alergików. Drzewa mają oczyszczać powietrze z alergenów, a nie ich przysparzać :)
Uwagi po weryfikacji szczegółowej:
Określenie szczegółowych lokalizacji, parametrów materiału szkółkarskiego, gatunki oraz lokalizacji nasadzeń określone zostanie w roku 2016, a jednostką wiodącą będzie opiekujący się zielenią na ul. Chełmskiej Zarząd Oczyszczania Miasta.Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Chełmska potrzebuje parasola z drzew - chroniącego przed upałem, spalinami i hałasem. Drzewa oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, dają schronienie ptakom i owadom, i są przepiękne. :) Projekt nie zakłada likwidacji miejsc parkingowych ani zwężania chodnika lub jezdni.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wymiana ziemi w misach wraz z wywozem, zakup materiału roślinnego, jego dostawa, posadzenie i pielęgnacja w liczbie 10 drzew - 12000 zł.

Całkowity koszt projektu: 12 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania: pielęgnacja 10 drzew - 2000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 złKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.