Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.IX.I.P/1255/15.ELE - Marszałkowską na rowerze

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
Projekt zakłada wydzielenie bezpiecznej, fizycznie odseparowanej dwukierunkowej drogi rowerowej z szerokiego zewnętrznego pasa zachodniej jezdni ulicy Marszałkowskiej na odcinku ul. Świętokrzyska - ul. Widok wraz z dowiązaniem w postaci krótkich dróg rowerowych do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską. Na jezdni wschodniej należy dopuścić ruch rowerowy na buspasie.

Oddane głosy

2595

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszty projektu po weryfikacji

520 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ulica Marszałkowska pomiędzy ul. Świętokrzyską, a ul. Widok

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Marszałkowska pomiędzy ul. Świętokrzyską, a ul. Widok

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy drogi publicznej - korzystać z niego mogą wszyscy jej użytkownicy 24h na dobę.

Pełny opis projektu

Celem projektu jest umożliwienie bezpiecznego, legalnego i wygodnego poruszania się na rowerze po kluczowym dla komunikacji rowerowej w centrum odcinku ulicy Marszałkowskiej od Ronda Dmowskiego do ul. Świętokrzyskiej.
Na południe od Ronda Dmowskiego istnieje droga rowerowa, a w 2014 otworzono ul. Świętokrzyską wraz z szeroko rozwiniętą infrastrukturą rowerową. Ponadto na rok 2015 planowana jest budowa na odcinku ul. Królewska - ul. Świętokrzyska oraz dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerów ulicą Widok[1,2]. Proponowany odcinek jest więc częścią systemu.
Na zwężonym prawym pasie zachodniej jezdni powinien powstać pas fizycznie odgradzający jezdnię od dróg dla rowerów. Ograniczenie od stycznia 2017 roku (niedługo po wdrożeniu projektu) wjazdu autobusów prywatnych[3] do centrum Warszawy stanowi okazję na zmniejszenie szerokości obecnego buspasa na wschodniej jezdni i umożliwienie jazdy rowerem. Do tego czasu należy dopuścić ruch rowerów na buspasie.
Doświadczenia amerykańskie wskazują, że takie zmiany nie powodują zwiększenia korków, ulice zachowują swoją przepustowość (ogranicza sygnalizacja), a efekty są ogromne[4,5,6,7].
Niejednokrotnie ruch rowerowy wzrasta ponad dwukrotnie, rośnie bezpieczeństwo wszystkich, jednocześnie nawet o parędziesiąt % wzrastają obroty sklepów (pomimo obaw)[8,9,10,11]. Miasta, które posiadają więcej infrastruktury rowerowej rozwijają się też szybciej[12].
Dlatego kraj znany z kultury samochodowej przeżywa boom rozwoju infrastruktury rowerowej[13].
Projekt powinien być realizowany z zamiarem rewitalizacji ulicy. Pas bezpieczeństwa można wykonać poprzez ustawienie, bądź wmurowanie w jezdnie donic z roślinnością. Roślinność powinna być odporna na warunki przydrożne. Donice powinny być reprezentacyjne i solidne, jednocześnie niezbyt szerokie, aby droga rowerowa spełniała kryteria określone w standardach.
Kluczową kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa na wjazdach (powinny być słupki) oraz na przystankach autobusów, które powinny posiadać wygodne przystosowane do osób niepełnosprawnych platformy, a przejazdy w tych miejscach powinny być odchylone.
Opis wariantów w kosztorysie i załącznikach. Decyzję o przekroju jezdni, szerokości pasów ruchu, lokalizacji i sposobie organizacji wjazdów/zjazdów oraz przystanków a także o sposobie separacji drogi dla rowerów od jezdni zostaną podjęte na etapie projektowym, w oparciu o obowiązujące przepisy i wymogi wynikające z uzgodnień projektu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie na ulicy Marszałkowskiej jazda rowerem jest bardzo nieprzyjazna dla ruchu rowerowego (w kierunku na północ wymagana jest jazda środkiem 12 m jezdni).
Spora część rowerzystów łamie przepisy ruchu drogowego jeżdżąc buspasem bądź po chodniku.
Celem projektu jest budowa wygodnej dwukierunkowej (z racji braku skrzyżowań) drogi rowerowej na zachodniej jezdni i dopuszczenie ruchu rowerów na buspasie na jezdni wschodniej, wraz z poprawą estetyki ulicy.
Jednocześnie Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy nakłada priorytet na komunikację zbiorową i transport rowerowy w centrum[14].

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

a) projekt budowlany: 50 000 zł
b) budowa łączników drogi dla rowerów na skrzyżowaniu ze Świętokrzyską: 90 000 zł
c) pas separujący drogę dla rowerów od jezdni (łączna długość ok. 270 m): 130 000 zł
d) budowa przystanku, wraz z obejściem drogi dla rowerów, korektą oświetlenia i odwodnienia: 100 000 zł
e) zmiana organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome): 150 000 zł
Łączny koszt projektu po zmianach: 520 000 zł.

Całkowity koszt projektu: 520 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, konserwacja, podlewania i utrzymanie roślin itp. 3 tyś. zł /msc


Całkowity koszt eksploatacji: 36 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.