Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.V.I.P/777/15.ELE - Załączmy Pola Mokotowskie – EKO MIASTO

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej uzupełnionej o tabliczki informacyjne. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem.

Oddane głosy

531

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszty projektu po weryfikacji

22 000,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Stara Ochota


Lokalizacja projektu

Tereny zielone na Polach Mokotowskich na terenie po starej bazie MPO w pobliżu hotelu dla owadów zapylających Greenpeace (mapa w załączniku) przy ulicy Ondraszka Na wyznaczonym terenie powstanie łąka o łącznej powierzchni 500 metrów kwadratowych. Dokładna lokalizacja do wyboru.

Istotne informacje o lokalizacji

Obszar dobrze nasłoneczniony. Dokładne wytyczne w załączniku

Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólnodostępny, ponieważ znajduję się w przestrzeni miejskiej. Nie przewidujemy tworzenia żadnych dodatkowych zasad dotyczących korzystania z projektu.

Pełny opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej o powierzchni 500 metrów kwadratowych uzupełnionej o tabliczkę informacyjną. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Stanie się ponadto miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania nad biologią zapylaczy i roślin. Miejsc takich bardzo brakuje w Warszawie.

Projekt zakłada wybór dokładnej lokalizacji wspólnie z urzędnikami z Wydziałów Ochrony Środowiska i wykonanie łąki kwietnej według załączonych wytycznych.
Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej powinna znaleźć się tablica informacyjna prezentująca najważniejsze gatunki roślin na niej obecne i wyjaśniająca jej przeznaczenie podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być mosiężna na stabilnym drewnianym wkopywanym cokole.

Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni, na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i słabe gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować inne gatunki roślin łąkowych. Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Teren po bazie MPO jest doskonałą przestrzenią do zagospodarowania.
W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawą do życia wielu gatunków rodzimych roślin i zwierząt , Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość obcowania z dziką naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody która dzięki zacienieniu roślin łąkowych nie odparowujez powierzchni gruntu oraz ograniczają poziom smogu w mieście. łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1)Wykonanie łąki 500 metrów kwadratowych, według wytycznych z załącznika.

Zrywanie darni 5 zł/metr kwadratowy
Głęboka orka 8 zł/metr kwadratowy
Nasiona 3 zł/metr kwadratowy
Wysiew nasion 6 zł/metr kwadratowy
Podlewanie początkowe 3zł/metr kwadratowy
Wymiana ziemi na urodzajną 10 zł/metr kwadratowy

Razem koszt za metr: 40 zł

2)Tabliczki informacyjne, stojące, mosiężne, wkopywane 50 x 60 cm. Wraz z opracowaniem tekstu przez botanika.

Razem koszt za sztukę: 1000 zł

Razem całkowity koszt (40zł x 500 metrów) łąka + 2 x 1000 zł tabliczka – 22 000 zł

Całkowity koszt projektu: 22 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Miejska łąka kwietna nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych poza koszeniem, którego dokonujemy raz lub dwa razy w roku (po kwitnieniu gatunków) lub nie kosimy wcale. Siano po koszeniu zostawiamy przez dwa tygodnie na łące w celu wysiania się nasion przekwitniętych roślin, dzięki czemu utrzymamy pożądany skład gatunkowy zbiorowiska. Po dwóch tygodniach zbieramy siano by nie dostarczać zbyt wielu składników odżywczych powstających z rozkładu siana, co mogłyby spowodować szybki wzrost chwastów. Z tego powodu łąki też nie nawozimy co również obniżą koszt jej utrzymania.

Szacunkowy koszt takich zabiegów oceniany jest na 5 zł/metr kwadratowy rocznie.
Dodatkowym kosztem jest utrzymanie tablicy informacyjnej. Po pięciu latach najprawdopodobniej potrzebna będzie jej wymiana – koszt 200 zł sztuka/5 lat

Całkowity roczny koszt to 2580 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 580,00 złKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.