Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.V.I.P/780/15.ELE - Łąka kwietna na pasie zieleni między jezdniami na ulicy Wawelskiej – EKO MIASTO

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
Projekt ma na celu ukwiecenie pasa zieleni między jezdniami na ulicy Wawelskiej. Kwiaty wprowadzą kolor (biały, różowy, żółty) w trawniki znajdujące się na pasie zieleni. Dzięki czemu nudne trawniki stanom się domem dla owadów zapylających (pszczoły, trzmiele, motyle) mieszkających w mieście. Kolorowe kwiaty poprawią estetykę okolicy.

Oddane głosy

525

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszty projektu po weryfikacji

16 300,00 zł

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny, Stara Ochota


Lokalizacja projektu

ereny pasa zieleni między jezdniami na ulicy Wawelskiej od skrzyżowania z ulicą Grójecką do ulicy Żwirki i Wigury (mapa w załączniku). Łączna powierzchnia pasa zieleni wynosi 1000m2.

Istotne informacje o lokalizacji

brak

Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólnodostępny, ponieważ znajduję się w przestrzeni miejskiej. Nie przewidujemy tworzenia żadnych dodatkowych zasad dotyczących korzystania z projektu.

Pełny opis projektu

Projekt ma na celu ukwiecenie pasa zieleni między jezdniami na ulicy Wawelskiej. Kwiaty wprowadzą kolor (biały, różowy, żółty) w trawniki znajdujące się na pasie zieleni. Dzięki czemu nudne trawniki stanom się domem dla owadów zapylających (pszczoły, trzmiele, motyle) mieszkających w mieście. Kolorowe kwiaty poprawią estetykę okolicy. Stanie się ponadto miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania nad biologią zapylaczy i roślin. Miejsc takich bardzo brakuje w Warszawie.

Zasady realizacji zaakceptowane przez autora wniosku:
1 .Przed założeniem łąki należy zdjąć darń.
2. W związku z powyższym należy zmienić skład gatunkowy mieszanki nasiennej. W mieszance powinny pojawić się gatunki rodzimych wieloletnich roślin łąkowych takie jak:
• wyka ptasia • złocień zwyczajny • komonica zwyczajna • firletka poszarpana • jaskier ostry • świerzbnica polna • brodawnik zwyczajny • kozibród łąkowy • krwawnik pospolity
• chaber łąkowy • krwiściąg lekarski • bukwica pospolita
Do mieszanki roślin łąkowych powinna być dodana mieszanka polnych roślin jednorocznych:
• złocień polny • mak polny • maruna bezwonna • rumian polny • chaber bławatek
• kąkol
W mieszance roślin nie mogą się znajdować nasiona traw.
3. Siano po skoszeniu trawników należy usunąć. Pozostawione siano będzie wyglądać nieestetycznie
i może powodować zapychanie studzienek kanalizacyjnych

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawą do życia wielu gatunków rodzimych roślin i zwierząt. Dzięki zabiegowi podsiewu poprawi się estetyka pasa zieleni między jezdniami. Dzięki obecności miododajnych roślin kwitnących i stanie się miejscem do życia dla dzikich owadów zapylających. Dodatkowym atutem roślin gatunków z rodziny motylkowatych jest zdolność do akumulacji azotu w glebie dzięki bakteriom brodawkowym co poprawi przyswajanie tego pierwiastka przez trawę na pasie zieleni co poprawi jej wygląd. Tak wzbogacone pasy zieleni staną się rezerwuarami wody opadowej, która dzięki zacienieniu roślin łąkowych nie odparowuje szybko z powierzchni gruntu oraz ograniczają poziom smogu w mieście.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przygotowanie terenu (zdjęcie darni, spulchnienie) - 4,30/m2
Nasiona - 3 zł/m2
Wysiew nasion – 6 zł/m2
Podlewanie – 3 zł/m2
Razem – 16,30 zł/m2 16,30 x 1000 m2 = 16 300 zł
Całkowity koszt projektu: 16 300 zł

Całkowity koszt projektu: 16 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Tak wykonany pas zieleni nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych poza koszeniem, którego dokonujemy dwa lub trzy razy w roku (po kwitnieniu gatunków) lub ze względów estetycznych. Siano po koszeniu można zostawić jako dobry nawóz dla trawnika dzięki azotowi przyswojonemu przez rośliny motylkowe. Z tego powodu pasów nie nawozimy co również obniża koszt jego utrzymania. Szacunkowy koszt takich zabiegów oceniamy jest na 2 zł/metr kwadratowy rocznie. Całkowity koszt eksploatacji to 2000 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.