Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.IX.I.P/1336/15.ELE - Drzewa dla Śródmieścia

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
Posadzenie 126 przyulicznych drzew o dość dużych rozmiarach w różnych lokalizacjach śródmieścia Warszawy (Grzybowska, Marszałkowska, al. Jana Pawła II, Książęca, Spacerowa, Waryńskiego, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości, Międzyparkowa, Dawidowskiego, Słomińskiego, Andersa).

Oddane głosy

2966

Kategoria projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszty projektu po weryfikacji

257 040,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Grzybowska, Marszałkowska, . al. Jana Pawła II, Książęca, Spacerowa, Waryńskiego, Armii Ludowej, al. Niepodległości, Międzyparkowa, Dawidowskiego, Słomińskiego, Andersa

Istotne informacje o lokalizacji

Grzybowska, Marszałkowska, . al. Jana Pawła II, Książęca, Spacerowa, Waryńskiego, Armii Ludowej, al. Niepodległości, Międzyparkowa, Dawidowskiego, Słomińskiego, Andersa

Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Tereny ogólnodostępne.

Pełny opis projektu

Po weryfikacji szczegółowej:
W 2016r. możliwe będzie posadzenie następującej liczby drzew przy ulicach będących pod opieką ZOM:
1. ul. Grzybowska odcinek od ul. Królewskiej do al. Jana Pawła II - 10 szt.
2. ul. Marszałkowska odcinek od ul. Królewskiej do al. Jana Pawła II - 5 szt.
3. al. Jana Pawła II od Al. Jerozolimskich do Ronda Radosława - 25 szt.
Ponadto proponujemy następujące lokalizacje:
4. u. Książęca - 6 szt.
5. ul. Spacerowa od ul. Belwederskiej w stronę ul. Puławskiej, środkowy pas zieleni - 10 szt.
6. ul. Waryńskiego od Ronda Jazdy Polskiej do ul. Batorego - środkowy pas 20 szt.
7. al. Armii Ludowej rejon nr 16 - 10 szt.
8. al. Niepodległości od ul.Batorego do al. Armii Ludowej - 15szt
9. ul. Międzyparkowa od ul. Słomińskiego do ul. Bonifraterskiej - 10 szt.
10. rejon ul. Dawidowskiego/ul.Andersa/ul.Słomińskiego - 15 szt.
Razem 126 szt. drzew.
Gatunki zostaną dobrane tak, by zachowana zostałą jednorodność gatunkowa dla danej lokalizacji.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności dzielnicy i poprawy estetycznej jej fragmentów.
„Gdy o Ojczyźnie mojej myślę
Myślę: Aleje..., Zjazd..., Powiśle...
Tobie Ojczyzną - wioska, ruczaj,
Mnie - Mokotowska, Bracka, Krucza.
Nie las, nie łąka, nie łan zboża
A Krzywe Koło, Bracka, Hoża..
I kiedy bierze mnie tęsknota,
To myślę: Chmielna... marzę Złota ...”


Niech będą przyjemniejsze.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Po weryfikacji szczegółowej projektu
Szacunkowy koszt posadzenia i pielęgnacji 1 drzewa to 2 040 zł.
Szacowany łączny koszt. posadzenia 126 szt. drzew wraz z pielęgnacją to: 126 szt. x 2 040 zł = 257 040 zł


Całkowity koszt projektu: 257 040,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.