Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.XVII.I.P/1038/15.ELE - MAŁE ŁAWKI DO ODPOCZYNKU WZDŁUŻ ULICY DEOTYMY

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
POSTAWIENIE MAŁYCH ŁAWEK SŁUŻĄCYCH DO ODPOCZYNKU WZDŁUŻ ULICY DEOTYMY

Oddane głosy

290

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Koszty projektu po weryfikacji

9 600,00 zł

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny, Koło


Lokalizacja projektu

ULICA DEOTYMY

Istotne informacje o lokalizacji

USYTUOWANIE PO NIEPARZYSTEJ STRONIE ULICY DEOTYMY POMIĘDZY ULICAMI OBOZOWĄ A GÓRCZEWSKĄ

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

OGÓLNODOSTĘPNE MAŁE ŁAWKI DO ODPOCZYNKU WZDŁUŻ ULICY DEOTYMY POMIĘDZY ULICAMI OBOZOWĄ A GÓRCZEWSKĄ

Pełny opis projektu

MAŁE ŁAWKI DO ODPOCZYNKU, KTÓRE SŁUŻYŁYBY OSOBOM PRZEMIESZCZAJĄCYM SIĘ ULICĄ DEOTYMY

Uzasadnienie dla realizacji projektu

WZDŁUŻ ULICY DEOTYMY ZNAJDUJE SIĘ SZKOŁA I PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE DO KTÓRYCH UCZĘSZCZAJĄ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE. PONADTO PRZY KOŚCIELE NA DEOTYMY ZNAJDUJE SIĘ KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ZARÓWNO DZIECI JAK I DOROŚLI BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ ODPOCZYNKU PORUSZAJĄC SIĘ ULICĄ DEOTYMY. PONADTO WIELE STARSZYCH OSÓB PRZEMIESZCZA SIĘ TYM CIĄGIEM PIESZYM I PRZYDAŁOBY SIĘ MIEJSCE DO ODPOCZYNKU.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

6 ŁAWEK z utrzymaniem - 9 600,00 zł

Całkowity koszt projektu: 9 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt utrzymania 6 szt. ławek - 1200 zł/rok


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.