Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.X.I.P/1278/15.ELE - Bezpłatne zajęcia artystyczne dla dzieci na Zaciszu

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar maliartysci
projektodawca
Cykl 45 godzin zajęć artystycznych dla dzieci w wieku 5-12 lat, rozwijających ich zainteresowania i kształtujących postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze od najmłodszych lat.

Oddane głosy

446

Kategoria projektu

  • kultura

Koszty projektu po weryfikacji

9 300,00 zł

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny, Zacisze


Lokalizacja projektu

Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt będzie realizowany w samorządowej instytucji kultury, która udostępnia swoje zasoby lokalowe do przeprowadzenia zajęć artystycznych dla dzieci. W budynku znajduje się m.in. pracownia plastyczna/ceramiczna, sala teatralna i edukacyjna. Miejsce jest przystosowane dla małych dzieci (np. posiada odpowiedni sanitariat). Teren i budynek DK Zacisze są własnością m.st. Warszawy.

Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt kierowany jest do wszystkich dzieci z Zacisza, w wieku 5-12 lat. O udziale w zajęciach będzie decydowała kolejność zapisu. Maksymalna liczna dzieci na zajęciach to 15, łączna liczba uczestników 150.

Pełny opis projektu

Celem projektu jest edukowanie dzieci w dziedzinie kultury od najmłodszych ich lat; wspieranie ich rozwoju; pobudzanie kreatywności; rozwijanie zainteresowań poprzez udział w zajęciach ceramicznych, plastycznych, teatralnych, rytmicznych, tanecznych, konstruowania przestrzennych budowli, czy szycia przytulanek. Podczas 45 godzin zegarowych 150 dzieci o artystycznej duszy będzie mogło bezpłatnie skorzystać zajęć, które poszerzą ich artystyczne horyzonty i nauczą wyrażać siebie poprzez sztukę.

W ramach projektu odbędą się warsztaty:
- architektoniczne (łącznie 4,5 godz.)
projektowanie i budowanie form architektonicznych. Celem zajęć jest szersze zainteresowanie dzieci otaczającą je rzeczywistością, światem współczesnym, zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji architektonicznej, rozwijanie wrażliwości przestrzennej, kreowanie przyszłych gustów, zapoznanie dzieci z cechami krajobrazu. Troska o jakość najbliższego otoczenia, ekologia, street art od strony sztuki i kreatywnego działania.
- ceramiczne (łącznie 9 godzin)
na warsztatach dzieci nauczą się lepienia ręcznego, toczenia z gliny na elektrycznym kole garncarskim. Każdy spróbuje swoich sił tworząc wazony, miski czy kubki, które następnie szkliwi i udekoruje.
- teatralne (łącznie 9 godzin)
zajęcia podczas, których dzieci uczą się używać wyobraźni, wyzwalać swoje emocje, rozbudzają kreatywność, uczą technik teatralnych.
- taneczne (łącznie 4,5 godziny)
wyrażanie siebie poprzez tanie, praca nad synchronizacją ruchu.
- rytmiczne z muzyką (łącznie 4,5 godziny)
zajęcia muzyczne przy muzyce na żywo, muzyce dziecięcej, rozrywkowej, klasycznej i (nie do końca) poważnej. W programie piosenki, taniec, zabawa. Dzieci poznają instrumenty i zostaną wprowadzone w świat muzyki
- rytmiczne (łącznie 3 godziny)
kształtowanie w dzieciach poczucia rytmu
- plastyczne (łącznie 4,5 godziny)
Zabawy plastyczne stworzone z myślą o najmłodszych, w czasie których maluszki odkrywać będą swoje twórcze możliwości, rozwijać percepcję, wyobraźnię, kształtować sprawność manualną, wrażliwość estetyczną. Będą uczyć się samodzielności i współdziałania w grupie, a przede wszystkim będą twórczo się bawić.
- warsztaty z szycia przytulanek (6 godzin)

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Realizując projekt chcemy zwrócić uwagę na fakt, że każdy powinien mieć równy dostęp do kultury. Bardzo często opłaty za zajęcia artystyczne eliminują z życia kulturalnego osoby o niższym statusie społecznym. Rozmawialiśmy o tym w gronie znajomych i okazało się, że takich rodzin i dzieci, żyjących obok nas jest bardzo dużo. Chcemy, aby każde dziecko, bez względu na zasobność portfela rodzica miało możliwość twórczego rozwoju. Kształtowanie w dzieciach wyrażanie siebie w artystyczny sposób, poznawania wzorców kulturowych pozwala lepiej zrozumieć samego siebie i otaczający nas świat.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

wynagrodzenie instruktora za przeprowadzenie 9 godzin zajęć ceramicznych (wraz materiałami) - 2250 zł
wynagrodzenie instruktora za przeprowadzenie 4,5 godzin zajęć plastycznych (wraz materiałami) - 1125 zł
wynagrodzenie instruktora za przeprowadzenie 3 godzin zajęć rytmicznych - 300 zł
wynagrodzenie instruktora za przeprowadzenie 4,5 godzin zajęć tanecznych - 750 zł
wynagrodzenie instruktora za przeprowadzenie 4,5 godzin zajęć rytmicznych (z muzyką) - 600 zł
wynagrodzenie instruktora za przeprowadzenie 4,5 godzin zajęć Architekturki (wraz materiałami) - 1125 zl
wynagrodzenie instruktora za przeprowadzenie 6 godzin zajęć z szycia przytulanek (wraz materiałami) - 1350 zł
wynagrodzenie instruktora za przeprowadzenie 9 godzin zajęć teatralnych (wraz materiałami) - 1800 zł

Całkowity koszt projektu: 9 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE
Komentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.