Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.IX.I.P/1809/15.ELE - Montaż wyświetlaczy o czasie do odjazdu metra, tramwajów, autobusów na stacji Centrum i Ratusz-Arsenał

Nie wybrany w głosowaniu
awatar *** ***
projektodawca
Projekt polega na montażu monitorów pokazujących czas do odjazdu najbliższych pociągów metra w obu kierunkach nad wejściami do stacji metra. Ponadto na peronach zostaną także zamontowane tablice pokazujące czas do odjazdu tramwajów (i autobusów w przypadku stacji Ratusz-Arsenał

Oddane głosy

1028

Kategoria projektu

  • komunikacja/drogi

Koszt całkowity projektu

588 000,00 zł

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

stacje metra: Centrum, Ratusz-Arsenał

Istotne informacje o lokalizacji

Monitory o czasie do odjazdu metra będą zlokalizowane: na stacji Centrum nad południowymi wejściami do stacji metra (2 x 1 szt.), na stacji Ratusz Arsenał nad wejściami do przejścia podziemnego pod al. Solidarności: z przystanków tramwajowo-autobusowych (2 x 2 szt.), od strony pl. Bankowego (2 szt.). Tablice o czasie do odjazdu tramwajów: na peronach stacji Centrum przy wejściach na schody południowe (2 x 2 szt.), na peronie stacji Ratusz-Arsenał nad wejściem na schody południowe (2 szt.).”

Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • inni: pasażerowie

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty ogólnodostępne - przez całą dobę i dla wszystkich.

Pełny opis projektu

Zakłada się montaż monitorów (wyświetlaczy) informujących o czasie do odjazdu metra:
a) Na stacji Centrum nad południowymi wejściami do stacji metra pod istniejącymi zadaszeniami (2 x 1 szt.),
b) Na stacji Ratusz-Arsenał - nad wejściami do przejścia podziemnego pod al. Solidarności: z przystanków tramwajowo-autobusowych (2 x 2 szt.) oraz od strony pl. Bankowego (2 szt.).
Zakłada się montaż tablic:
a) informujących o czasie do odjazdu tramwajów na peronach stacji Centrum na ścianach bocznych przy wejściach na schody południowe (2 x 2 szt.),
b) informujących o czasie do odjazdu tramwajów i autobusów na peronie stacji Ratusz-Arsenał nad wejściem na schody południowe (2 szt.).
Monitory i tablice będą powtarzały informacje wyświetlane przez monitory na peronach metra oraz tablice na przystankach tramwajowych i tramwajowo-autobusowych, aby nie było potrzeby zmieniania technologii istniejących systemów ani formatów generowanych przez nich informacji. Monitory będą w tej samej technologii co te na peronach metra (LCD), a tablice o czasie do odjazdu tramwajów/autobusów w tej samej technologii jak te na przystankach (LED, 6-wierszowe). Z tego też powodu jeden monitor / tablica będzie pokazywała czasy do odjazdu dla jednego kierunku.
Prowadzone kanały dla przewodów transmitujących sygnał zostaną zaprojektowane z rezerwą, umożliwiającą w przyszłości dołożenie kabli do sterowania monitorami/tablicami umieszczonymi w innych lokalizacjach (np. nad pozostałymi wejściami do przejścia podziemnego, na innych przystankach, na dworcu PKP W-wa Śródmieście).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie pasażer dowiaduje się ile ma czasu do dojazdu najbliższego pociągu metra dopiero w chwili dojścia do antresoli z bramkami. Jeśli informację tę dostanie wcześniej - jeszcze na powierzchni, będzie wiedział czy powinien się spieszyć, czy może iść powoli. Dzięki tej informacji w wielu wypadkach zdąży na pociąg, który bez niej by mu uciekł.

To samo dotyczy informacji o ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. Systemy takie są już dla tramwajów w al. Jerozolimskich i dla tramwajów i autobusów w al. Solidarności. Można te informacje podać pasażerowi już w momencie wychodzenia z pociągu metra.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Monitory informujące o czasie do odjazdu metra (Centrum 2 szt., Ratusz-Arsenał 6 szt.): 8 x 30 000 = 240 000
Tablice SIP informujące o czasie do odjazdu tramwajów/autobusów (Centrum 4 szt., Ratusz-Arsenał 2 szt.): 6 x 50 000 = 300 000
Instalacje zasilające i doprowadzające sygnał, montaż i projekt: 4x12 000 = 48 000
Razem: 588 000 zł.

Całkowity koszt projektu: 588 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Modyfikacje



Komentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.