Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.XVIII.I.P/1390/15.ELE - Łąka kwietna dla Żoliborza centralnego – EKO MIASTO

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
Zachwycająca kolorami i zapachem łąka kwietna w twojej okolicy? Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej uzupełnionej o tabliczki informacyjne. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi wygląd okolicy obniżając także koszty utrzymania terenów zielonych.

Oddane głosy

428

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszty projektu po weryfikacji

2 630,00 zł

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny, obszar 1 - Żoliborz Centralny


Lokalizacja projektu

Tereny zielone na terenie rejonu głosowania, obszar 100 metrów kwadratowych dobrze nasłonecznionych. Dokładna lokalizacja do wyboru wspólnie z urzędnikami i mieszkańcami w 2016 roku na zasadzie konkursu- opis konkursu w dalszej części. Brak lokalizacji spowodowany problemami które pojawiły się w roku 2015 dotyczącymi własności gruntów.

Istotne informacje o lokalizacji

Obszar dobrze nasłoneczniony. Dokładne wytyczne w załączniku

Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Jest on w pełni ogólni dostępny, ponieważ znajduję się w przestrzeni miejskiej. Nie przewidujemy tworzenia żadnych dodatkowych zasad dotyczących korzystania z projektu

Pełny opis projektu

Projekt ma na celu stworzenie zgodnie z wytycznymi ogólnodostępnej łąki kwietnej o powierzchni 100 metrów kwadratowych uzupełnionej o tabliczkę informacyjną. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek zwierząt i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Stanie się ponadto miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania nad biologią zapylaczy i roślin. Łąki są ponadto ekonomiczne i ich utrzymanie jest tańsze niż trawników. Aby zachęcić Mieszkańców do partycypacji i aktywności projekt zakłada wybór dokładnej lokalizacji wspólnie z urzędnikami z Wydziałów Ochrony Środowiska i Mieszkańcami dzielnicy. Podobnie jak w przypadku siłowni plenerowych. Konkurs przeprowadzony na stronie internetowej urzędu gminy i/lub strony facebook zakłada: -Zaproponowanie sześciu lokalizacji w obrębie rejonu głosowania (trzech przez Urzędników i trzech przez mieszkańców- wybór na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia) -Analiza lokalizacji aby wypełniały spełniały wymagania -Wybór poprzez głosowanie -Ogłoszenie zwycięzkiej lokalizacji Konkurs powinien odbyć się w styczniu 2016 aby można było zrealizować projekt w tym roku. Dokładna lokalizacja nie jest wyszczególniona ze względu na problemy z określeniem własności gruntów na tym obszarze i zmian które mogą nastąpić podczas roku 2015. Dodatkowo w pobliżu łąki kwietnej powinna znaleźć się tablica informacyjna prezentująca najważniejsze gatunki roślin na niej obecne i wyjaśniająca jej przeznaczenie podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być mosiężna na stabilnym drewnianym wkopywanym cokole. Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni, na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i słabe gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. Przy wykonywaniu łąki należy się trzymać wytycznych zawartych w załączniku. Łąki kwietne są dość trudne do wykonania dlatego warto ich wykonanie konsultować ze specjalistami. Mieszanka powinna zawierać większość roślin pozyskanych z rejonu Mazowsza aby zachować lokalny charakter.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Miasta stają się domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, Łąki kwietne dają możliwość obcowania z dziką naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad dzikimi roślinami i owadami zapylającymi. Świetnie zabezpieczają ziemię przed rozmywaniem nie pozwalając na powstawanie mało estetycznych kałuż błota czy rozpadania skarp. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej, która dzięki zacienieniu nie odparowuje z powierzchni gruntu. Ograniczają także poziom smogu w mieście poprzez zabezpieczanie przed pyleniem z gruntu. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1)Wykonanie łąki 100 metrów kwadratowych:
przygotowanie terenu (zdjęcie darni, spulchnienie), nasiona, wysiew nasion, podlewanie = 16,30zł/m2 x 100m2 = 1630,00zł
tabliczka metalowa, na słupku, wbetonowana, część informacyjna zabezpieczona przed warunkami zewnętrznymi i graffiti - 1000,00zł
razem 2630,00 zł


Całkowity koszt projektu: 2 630,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Miejska łąka kwietna nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych poza koszeniem, którego dokonujemy raz lub dwa razy w roku (po kwitnieniu gatunków) lub nie kosimy wcale. Siano po koszeniu zostawiamy przez dwa tygodnie na łące w celu wysiania się nasion przekwitniętych roślin, dzięki czemu utrzymamy pożądany skład gatunkowy zbiorowiska. Po dwóch tygodniach zbieramy siano by nie dostarczać zbyt wielu składników odżywczych powstających z rozkładu siana, co mogłyby spowodować szybki wzrost chwastów. Z tego powodu łąki też nie nawozimy co również obniżą koszt jej utrzymania. Szacunkowy koszt takich zabiegów oceniany jest na 5 zł/metr kwadratowy rocznie. Dodatkowym kosztem jest utrzymanie tablicy informacyjnej. Po pięciu latach najprawdopodobniej potrzebna będzie jej wymiana – koszt 200 zł sztuka/5 lat Całkowity roczny koszt to 500 zł Proszę zwrócić uwagę że nie jest to dodatkowy koszt i jedynie zastępuję on koszt koszenia trawników nawet do siedmiu razy w roku. Całkowity roczny koszt to 500 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 500,00 złKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.