Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.XIII.I.P/1912/15.ELE - Święto Osiedla Las

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
awatar *** ***
projektodawca
organizacja plenerowej imprezy w osiedlu

Oddane głosy

162

Kategoria projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Koszty projektu po weryfikacji

12 500,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny, Las


Lokalizacja projektu

boisko przy ul. Łasaka

Istotne informacje o lokalizacji

łatwy dostęp

Klasyfikacja projektu

  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni: wszyscy mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

bez ograniczeń

Pełny opis projektu

Projekt polegałby na organizacji imprezy kulturalnej w osiedlu w ramach której zorganizowane byłyby następujące zadania:
1. pokaz filmu kina pod chmurką
2. organizacja kateringu :herbata, kawa, zupa grochowa, kwaśnica, kiełbaski, kaszanka dla 100 osób
3. dmuchane zamki i zjeżdzalnie, trampolina
4. organizacja nagłośnienia i prezentacja utworów muzycznych


wymiary boiska co najmniej 62 m x 30 m

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Głównym celem będzie wzrost zainteresowania współpracą dobrosąsiedzką w osiedlu.

Program sprzyjać będą kształtowaniu poczucia więzi obywatelskiej w osiedlu i tego terenu.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

materiały 5.000
usługa kina letniego 4.000
usługa zabaw dla dzieci 3.500

Całkowity koszt projektu: 12 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.