Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.XIII.P.P/2048/15.*** - Kultura w plenerze

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
*** ***
projektodawca
Projekt polega na zorganizowaniu na terenie osiedla Las w różnych terminach trzech przedsięwzięć kulturalnych: koncertu pieśni i piosenek patriotycznych i wojskowych oraz dwóch projekcji kina plenerowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Osiedla Las Dzielnicy Wawer i Warszawy.

Oddane głosy

192

Kategoria projektu

  • kultura

Koszty projektu po weryfikacji

17 950,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny, Las


Lokalizacja projektu

Kadetów

Istotne informacje o lokalizacji

Spotkania zostaną zorganizowane na terenie SP 128 i Parafii św. Karola Boromeusza mieszczących się przy ul. Kadetów. Wymienione miejsca plenerowe mają możliwość w przypadku złej pogody przeniesienia spotkania do zamkniętej Sali ( auli ).

Klasyfikacja projektu

  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi
  • inni: dla wszystkich grup społecznych

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Spotkania zostaną zorganizowane w trzech różnych terminach wiosenno – jesiennych w dni wolne od pracy ( sobata lub niedziela – terminy do uzgodnienia podczas konsultacji roboczych) w celu zwiększenia frekwencji. Spotkania będą otwarte bez żadnych ograniczeń wiekowych. Oprócz mieszkańców osiedla Las będą mogły brać w nich udział osoby z Dzielnicy Wawer i Warszawy. Na zakończenie koncertu planowany jest poczęstunek grochówką wojskową i kiełbaską z grilla.
Zajęcia będą promowane i reklamowane poprzez rozwieszenie plakatów, banneru, ulotek i informacji wysyłanych drogą elektroniczną.

Pełny opis projektu

Planujemy zorganizować:
1. Koncert pieśni patriotyczno - wojskowych skierowany zarówno do dzieci młodzieży jak i dorosłych. Zaproszeni artyści zaśpiewają znane i lubiane szybko wpadające w ucho piosenki i pieśni, zachęcając jednocześnie publiczność do włączenia się w śpiew.
Na zakończenie koncertu planowany jest poczęstunek grochówką wojskową i kiełbaską z grilla.
2. Kino plenerowe – dwa spotkania podczas których wyświetlone zostaną aktualne hity filmowe dziecięco – młodzieżowe ( tytułu do ustalenia podczas spotkań roboczych).

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Cel - pokazać dzieciom i młodzieży alternatywną możliwość spędzania czasu wolnego wraz z rodziną poprzez uczestnictwo w patriotycznych i kulturalnych zajęciach pozalekcyjnych. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w tych spotkaniach.
Integracja społeczności lokalnej.
Budowanie kapitału społecznego.
Na osiedlu Las nie ma żadnej instytucji kulturalnej typu dom kultury czy biblioteka, dlatego takie spotkania są ważnym elementem funkcjonowania lokalnego środowiska.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koncert pieśni patriotycznych ( kompleksowo – artyści, nagłośnienie, ewentualne wynajęcie sali, grochówka, ewentualnie kiełbaski, herbata, naczynia jednorazowe, kosz na śmieci i ich wywóz) 7 500
2. Kino plenerowe ( sprzęt do projekcji, nagłośnienie, film, kosz na śmieci i ich wywóz, ewentualnie toaleta przewoźna ) 10 000
Banery, ogłoszenia i ulotki 450

Całkowity koszt projektu: 17 950,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.