Wybierz dzielnicę i zapoznaj się z wynikami II edycji budżetu partycypacyjnego! Które projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku?

BPA.XIII.P.P/2345/15.*** - Zagospodarowanie wjazdu przy ul. Ezopa

Wybrany do realizacji - projekt zwycięski
*** ***
projektodawca
Zagospodarowanie wjazdu przy ul. Ezopa od strony Patriotów poprzez postawienie słupków na łącznej długości 120 m.

Oddane głosy

101

Kategoria projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Koszty projektu po weryfikacji

7 500,00 zł

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny, Radość


Lokalizacja projektu

Ezopa od strony Patriotów

Istotne informacje o lokalizacji

Działka 58 obręb 3-12-04

Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • inni: wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Słupki stanowią infrastrukturę stałą i uniemożliwiając parkowanie na terenie zieleni

Pełny opis projektu

Projekt zakłada budowę słupków na łącznej długości 120 m z czego ok. 40 m po stronie nieparzystej i ok. 80 m po stronie parzystej.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

U zbiegu ulic Ezopa i Patriotów jest skład budowlany, którego klienci rozjechali istniejący teren zieleni. Celem projektu jest uniemożliwienie parkowania i w przyszłości odtworzenie terenu zieleni.

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Dostawa i montaż 120 mb metalowego płotka z jedna poprzeczką wys. ok. 40 cm, malowanie i mycie - 7 500 zł.

Całkowity koszt projektu: 7 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymania 36,90 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 36,00 zł

ModyfikacjeKomentarze

Panel dyskusyjny dla złożonych projektów zostanie uruchomiony po wstępnej weryfikacji projektów, tj. od 2015-02-27.