Do 17 lutego możesz przesłać projekt lub dyskutować na forum z innymi mieszkańcami o potrzebach swojej dzielnicy
kpalasz - zmiany z 2015-03-02 10:46:16
Powrót do projektu

Kultura w plenerze

Oczekuje na wstępną weryfikację Wybrany do realizacji
Projekt polega na zorganizowaniu na terenie osiedla Las w różnych terminach trzech przedsięwzięć kulturalnych: koncertu piesni pieśni i piosenek patriotycznych i wojskowych oraz dwóch projekcji kina plenerowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Osiedla Las dzielnicy Dzielnicy Wawer i Warszawy.

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Las


Lokalizacja projektu

Kadetów Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Spotkania zostaną zorganizowane na terenie SP 128 i Parafii św. Karola Boromeusza mieszczących się przy ul. Kadetów. Wymienione miejsca plenerowe maja mają możliwość w przypadku złej pogody przeniesienia spotkania do zamkniętej Sali ( auli ).


Klasyfikacja projektu

 • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • studenci
 • osoby z niepełnosprawnością
 • rodziny z dziećmi
 • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Spotkania zostaną zorganizowane w trzech różnych terminach wiosenno -jesiennych w dni wolne od pracy ( sobota sobata lub niedziela -terminy do uzgodnienia podczas konsultacji roboczych) w celu zwiększenia frekwencji. Spotkania będą otwarte beż bez żadnych ograniczeń wiekowych. Oprócz mieszkańców Osiedla osiedla Las będą mogły brać w nich udział osoby z dzielnicy Dzielnicy Wawer i Warszawy. Na zakończenie koncertu planowany jest poczęstunek grochówką wojskową i kiełbaską z grilla.

Zajęcia będą promowane i reklamowane poprzez rozwieszenie plakatów, banneru, ulotek i informacji wysyłanych drogą elektroniczną.


Pełny opis projektu

Planujemy zorganizować:

1. koncert Koncert pieśni patriotyczno - wojskowych skierowany zarówno do dzieci , młodzieży jak i dorosłych. Zaproszeni artyści zaśpiewają znane i lubiane szybko wpadające w ucho piosenki i pieśni, zachęcając jednocześnie publiczność do włączenia się w śpiew.

Na zakończenie koncertu planowany jest poczęstunek grochówką wojskową i kiełbaską z grilla.

2. kino Kino plenerowe -dwa spotkania podczas których wyświetlone zostaną aktualne hity filmowe dziecięco -młodzieżowe ( tytuł tytułu do ustalenia podczas spotkań roboczych).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Cel - pokazać dzieciom i młodzieży alternatywną możliwość spędzania czasu wolnego wraz z rodziną poprzez uczestnictwo w patriotycznych i kulturalnych zajęciach pozalekcyjnych. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w tych spotkaniach.

Integracja społeczności lokalnej.

Budowanie kapitału społecznego.

Na osiedlu Las nie ma żadnej instytucji kulturalnej typu dom kultury czy biblioteka, dlatego takie spotkania są ważnym elementem funkcjonowania lokalnego środowiska.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Koncert pieśni patriotycznych ( kompleksowo - artyści, nagłośnienie, ewentualne wynajęcia wynajęcie sali, grochówka, ewentualnie kiełbaski, herbata, naczynia jednorazowe, kosz na śmieci i ich wywóz) – 7500 zł7 500

2. Kino plenerowe ( sprzęt do projekcji, nagłośnienie, film, kosz na śmieci i ich wywóz, ewentualnie toaleta przewoźna ) -11000zł 3. Bandery10 000

Banery, ogłoszenia i ulotki -650450


Całkowity koszt projektu: 19 15017 950,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki

 • zgoda parafi.pdf
 • zgoda parafi.pdf